• Naše ordinace má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR, mezi výkony plně hrazené ze ZP patří zejména preventivní kontrola, rentgenové vyšetření, anestezie, extrakce a péče o dočasné zoubky v dětském věku. Ostatní výkony jsou hrazeny dle platného ceníku ordinace, který je sestavován na základě cenové kalkulace účetní firmou. Regulační poplatky (30,-) jsou od roku 2015 legislativou zrušeny kromě poplatku za akutní ošetření neregistrovaného pacienta v rámci pohotovostní služby (90,-).